UNESCO Canadian Commission for UNESCO
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ENGLISH Site Map ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Unesco

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εκτυπώστε τη σελίδα
επισκεφθείτε τη νέα ιστοσελίδα της Ε.Ε.Ε για την UNESCO: http://unesco-hellas.org/

ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ UNESCO (ASPNET)

ο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Σχολείων (ASPnet) ιδρύθηκε το 1953 και είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο σε 177 χώρες με 8.000 περίπου εκπαιδευτικά ιδρύματα (συμπεριλαμβανομένων νηπιαγωγείων, σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας και ινστιτούτων επιμόρφωσης καθηγητών), τα οποία εργάζονται για την υποστήριξη της ποιοτικής εκπαίδευσης στην πράξη. Εντάσσεται στο μεγαλύτερο Πρόγραμμα της UNESCO «Εκπαίδευση για Όλους (EFA)» . Συντονίζεται από το Διεθνή Συντονιστή σε επίπεδο UNESCO ενώ αντίστοιχα υπάρχει ένας Εθνικός Συντονιστής σε κάθε χώρα.

Οι Εθνικές Επιτροπές UNESCO και τα Υπουργεία Παιδείας ιδρύουν εθνικό δίκτυο σχολείων, τα οποία ενδιαφέρονται να διεξάγουν δραστηριότητες με στόχο τη βελτίωση της ποιοτικής εκπαίδευσης, ειδικότερα την ηθική, πολιτιστική και διεθνή διάσταση. Αυτό το δίκτυο σχεδιάστηκε για να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής στη διάχυση της πληροφόρησης των αποτελεσμάτων που αποκτήθηκαν έτσι ώστε και άλλα σχολεία της χώρας να διεξάγουν παρόμοιες δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο των ASPnet η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO έχει αναπτύξει ένα δίκτυο το οποίο αριθμεί σήμερα 3 νηπιαγωγεία, 34 δημοτικά σχολεία σε όλη την Ελληνική επικράτεια, 64 γυμνάσια, 39 λύκεια και 8 ΤΕΕ, δηλ. συνολικά 148 εκπαιδευτικές μονάδες διαφόρων βαθμίδων.

Tα Συνεργαζόμενα Σχολεία δεσμεύονται να προωθήσουν τα ιδανικά της UNESCO υλοποιώντας πιλοτικά προγράμματα, που στόχο έχουν να καταστήσουν τους νέους ανθρώπους ικανούς ν’ αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά της προκλήσεις ενός περίπλοκου και συνεχώς αναπτυσσομένου κόσμου. Το καινούργιο Πλάνο Δράσης και Στρατηγικής του ASPnet (2004-2009) δίνει έμφαση σε τέσσερεις πυλώνες για τον 21ο αιώνα (μάθηση για γνώση, μάθηση για δράση, μάθηση για επιβίωση, μάθηση για συνύπαρξη) και προωθεί την ποιοτική εκπαίδευση σύμφωνα με το Πλαίσιο Δράσης του Dakar. Δάσκαλοι και μαθητές του ASPnet έχουν πολλές ευκαιρίες για συνεργασία εκτός των ορίων της τάξης τους με στόχο την ανάπτυξη καινοτομικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, μεθόδων και υλικών. Το ASPnet υλοποιεί δραστηριότητες σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι στόχοι του μπορούν να συνοψισθούν ως εξής:

 • Σε εθνικό επίπεδο

  Οι Εθνικές Επιτροπές για την UNESCO και τα Υπουργεία Εκπαίδευσης οργανώνουν ένα δίκτυο από σχολεία που ενδιαφέρονται να βελτιώσουν την ποιότητα της εκπαίδευσης, ιδιαιτέρα τις ηθικές, πολιτιστικές και διεθνείς διαστάσεις της, αναπτύσσοντας αποτελεσματικές διδακτικές προσεγγίσεις, μεθόδους και υλικά. Αυτό το δίκτυο παράγει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα μέσα από τη διάχυση της πληροφόρησης, έτσι ώστε και τα σχολεία εκτός δικτύου να μπορούν να πραγματοποιούν στη συνέχεια παρόμοιες δραστηριότητες. Καταγράφονται δεκάδες παραδείγματα όπου το ASPnet έχει συνεισφέρει ουσιαστικά στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και ανανέωση στα διάφορα κράτη μέλη της UNESCO.

 • Σε περιφερειακό επίπεδο

  Χώρες που ανήκουν στην ίδια γεωγραφική περιφέρεια συχνά μοιράζονται κοινούς παρονομαστές όπως γλώσσα, θρησκεία και κουλτούρα. Για να ενισχυθούν αυτοί οι δεσμοί κάθε γεωγραφική περιφέρεια ενθαρρύνεται να αναπτύξει ένα εκπαιδευτικό Πλάνο Δράσης, το οποίο περιλαμβάνει περιφερειακά σεμινάρια και εργαστήρια για του Εθνικούς Συντονιστές και εκπαιδευτικούς, προγράμματα ανταλλαγών μαθητών και καθηγητών καθώς και άλλες πρωτοβουλίες και ειδικές εκδηλώσεις (Flagship Projects).

 • Σε διεθνές επίπεδο

  Καταβάλλονται πολλές προσπάθειες ώστε να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών εντός του δικτύου ASPnet σε όλα τα επίπεδα.. Υλοποιούνται διεθνή προγράμματα, ειδικά γεγονότα, εκστρατείες ευαισθητοποίησης, διαγωνισμοί για να ενθαρρυνθούν οι δεσμοί και η αλληλεγγύη ανάμεσα στα μέλη του δικτύου.

Θεματικοι Αξονες

Τα σχολεία του Προγράμματος ASPnet δεσμεύονται να υλοποιήσουν πιλοτικά προγράμματα με θεματικούς άξονες (portal.unesco.org/education>asp>study themes) όπως:

 • Παγκόσμιες Ανησυχίες και ο Ρόλος του Συστήματος των Ηνωμένων Εθνών
 • Ειρήνη και Ανθρώπινα Δικαιώματα (Unesco> Education> Peace and Human Rights Education)
 • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (Unesco> Education> Cultural and Linguistic Diversity in Education)
 • Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Unesco> Education> United Nations Decade of Education for Sustainable Development)

Τα πιλοτικά αυτά προγράμματα αποβλέπουν στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την ανάπτυξη νέων αποτελεσματικών διδακτικών μεθόδων και προσεγγίσεων και τη δημιουργία πρωτοποριακού εκπαιδευτικού υλικού.

Τα σχολεία που συμμετέχουν στο ASPnet προέρχονται από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (δημοτικά, γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) και από όλη την Ελλάδα.

Θεματικοι Αξονες

Τα σχολεία του Προγράμματος ASPnet δεσμεύονται να υλοποιήσουν πιλοτικά προγράμματα με θεματικούς άξονες (portal.unesco.org/education>asp>study themes) όπως:

Young People's World Heritage Education Project

Το Young People's World Heritage Education Project
(UNESCO Unesco>Education>Asp>World Heritage)
ξεκίνησε το 1994 με στόχο την ενημέρωση των μαθητών και των καθηγητών σε όλη την υφήλιο σχετικά με τη διατήρηση της Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

Το πρόγραμμα συντονίζει το κέντρο World Heritage της UNESCO και το Δίκτυο Associated Schools Project (ASPnet) Co-ordination Unit.

World Heritage Education Kit

Το World Heritage Education Kit είναι εκπαιδευτικό υλικό που περιέχει δραστηριότητες εντός και εκτός προγραμμάτων σπουδών, φύλλα εργασίας για τους μαθητές και παρέχει σειρά από φωτογραφίες των μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς καθώς και άλλο υλικό για συζήτηση μέσα στην τάξη. (http://whc.unesco.org/en/educationkit)

Διαδικασια Εγγραφης Μελους στο Δικτυο Συνεργαζομενων Σχολειων ASPNet

Το σχολείο που επιθυμεί να γίνει μέλος του ASPnet συμπληρώνει μία ειδική φόρμα-αίτηση την οποία υποβάλλει στην Εθνική Επιτροπή για την UNESCO μέσω Υπ.Ε.Π.Θ.:

ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄- ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Ανδρέα Παπανδρέου 37,
15180 Μαρούσι Αττικής

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: des-c3@ypepth.gr

Στην αίτηση συμπεριλαμβάνονται οι στόχοι και η φύση των δραστηριοτήτων που θα αναπτύξει το σχολείο καθώς και η δέσμευση ότι το σχολείο θα συμμετέχει στο πρόγραμμα για τουλάχιστον δύο χρόνια.

Τα Συνεργαζόμενα Σχολεία δεσμεύονται να αναλάβουν την πραγματοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων που σχετίζονται με την ειρήνη, τον αμοιβαίο σεβασμό, το δικαίωμα στη διαφορετικότητα, τη μη-βία, τη διαπολιτισμική μάθηση, την προστασία του περιβάλλοντος κ.ά.

Τα σχολεία που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα δεσμεύονται να παραδώσουν στο Υπ.Ε.Π.Θ. στο τέλος της σχολικής χρονιάς το τελικό προϊόν της εργασίας τους, ώστε να έχουν το δικαίωμα να ανανεώσουν τη συμμετοχή τους στο Δίκτυο. Συμπληρώνουν επίσης το έντυπο - αναφορά για την πορεία του προγράμματος που επεξεργάστηκαν και το υποβάλλουν στον Εθνικό Συντονιστή ο οποίος με τη σειρά του αποστέλλει συνολική αναφορά στην UNESCO.

Έντυπο Υποβολής Αίτησης για την ένταξη στο Σχολικό Δίκτυο

Κατάλογος Σχολείων

Εργασίες Σχολείων ASP net

 

News